Chúc Mừng Mom

Hành Trình Tìm Kiếm Con Đã 5 Năm

Hành trình tìm kiếm con Đã 5 năm em bị tắc vòi trứng, chồng em tinh chồng yếu dị dạng số lượng tinh trùng ít. Mình Đã vif 2 lần thất bại nhưng đúng Là con cái Là trời cho cuối cùng uống thuốc mình lại có được em chuột vàng các mom trong hội ủn mông cho con nhé!

Chúc mừng mom và gia đình nhé!

Back to top button
Close